AKTUELLT:

Teckningskollektivet AKROMA förbereder vernissage på National Museum Arsenals, Riga, 8.02-11.03
55 europeiska konstnärer.

Porträttuppdrag för privatperson i hens hem i Jönköpingstrakten. Ett antal resor t o r inplanerade under hösten.

FAMILY FIRST Södertälje Konsthall 7 okt-12 nov. Jag deltar med 2 verk: Klippdocka Mamma och Klippdocka Pappa,
https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/sodertalje-konsthall/pagaende-utstallning/#


Under 2016-2017 följde Sissel två kurser på Konstfack:

Going Public XL 30 hp som handlar om konstnärlig offentlig gestaltning. Kursen har letts av konstnären Bea Hansson

Främlingen ledd av Tom Sandquist har bestått av seminarier, föreläsningar och gestaltande deluppgifter och berört teoribildning på olika plan. Utgångspunkten har varit Julia Kristevas bok ”Främlingar för oss själva”, publicerad på svenska 1991, som beskriver det västerländska samhällets bemötande av främlingen historiskt. Greppet blir således brett och inkluderar de senaste decenniernas diskussioner.https://www.facebook.com/sisselwibomart/
https://www.instagram.com/sisselwibomart/

SISSEL WIBOM    aktuellt/home   email    cv